• EMG Harİta

  EMG Harita, profesyonel ekibiyle mülki idarelere, kamu kuruluşlarına, mühendislik firmalarına ve haritacılıkla ilgili hizmetlere ihtiyaç duyan diğer tüm müşterilere hizmet ve ürünler sunmak amacıyla kurulmuştur.

  İleri teknoloji ve deneyimli personelimiz ile jeodezik faaliyetler, yersel fotogrametri, şehir planlama, GIS oluşturma ve uygulama, mühendislik projeleri konularında hizmet vermekteyiz.

  Bu anlamda bakıldığında değişik bölgelerdeki fiziksel koşullara...

  devamı

  Harİta Mühendİslİğİ

  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, yersel ve fotogrametrik yöntemler ile uydu ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak yeryüzünün tamamının veya belirlenen bir bölümünün ülkenin gereksinim duyduğu istenilen ölçekteki topoğrafik ve konusal haritalarının üretilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin oluşturulması, kıta hareketlerinin belirlenmesi, iyeliğin kayıt altına alınması, kırsal ve kentsel toprak düzenlemelerinin yapılması, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısının oluşturulması, yeryüzünün dört boyutlu ölçümü, haritalanması ve modellenerek gösterilmesi...

  devamı

  Galerİ

  • Harita Bürosu
  • Harita Şirketi
  • Harita Firması
  • Harita Ofisi
  devamı
 • Hİzmetlerİmİz

  • Plankote haritaları Plankote haritaları

   Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m.'de bir detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar ve dahili kayıt üniteli...    

  • Halihazır haritalar Halihazır haritalar

   Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazır harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir.
   Halihazır haritada nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri...    

  • Boykesit ve enkesit haritaları Boykesit ve enkesit haritaları

   Demiryolu, karayolu, kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. inşaat projelerinin hazırlanması ve herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınır.
   Boykesit; proje ekseni boyunca, arazinin kırık ve dalgalı biçimini gösterir.
   Enkesitler çoğunlukla hacim hesaplarının yapılmasında...    

  • Parsel aplikasyonu Parsel aplikasyonu

   Parsellerin, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları ve dayanak teşkil eden poligon, nirengi noktalarının koordinatları temin edilir. Arazide gerekli ölçme yöntemi seçilerek ve gerekli ölçmeler yapılarak sınırlar tespit edilir.
   Bu yöntemlerden en güveniliri GPS'dir. Bu yöntemde araziniz tarif ile değil, uydulardan...    

  • Proje aplikasyonu Proje aplikasyonu

   Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine aplikasyon denir.
   Aplikasyon, harita veya planların yapımı amacı ile arazide tesis edilmiş olan poligon noktası vb. gibi sabit noktalardan...    

  • Enlem ve boylam Enlem ve boylam

   On (10) katın üstünde inşa edilecek binalarda, ruhsat esnasında Harita Genel Komutanlığı, bina yapılacak olan parselin köşe noktalarının enlem ve boylamı ve yapılacak olan binanın kotunu (denizden olan yüksekliğini) istemektedir.
   Kadastro Müdürlüğünce tanzim edilen röperli krokide (aplikasyon krokisi) bulunan koordinatlar...    

  • İmar planı uygulamaları İmar planı uygulamaları

   İfraz, tevhid, yola terk vs. gibi adlandırılan uygulamalardır. İmar planları, belde halkının emniyet ve sağlığını korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve onlara iyi yaşama düzeni sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre konut, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi şehirsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek imkanlar...    

  • Ölçme hizmetleri Diğer ölçme hizmetleri

   Altyapı proje haritaları, Güzergah haritaları, Kamulaştırma haritaları, Şeritvari haritalar, Parselasyon haritaları, Maden&taş ocağı haritaları, Sınır tespiti, Sayısallaştırma, Rolöve ölçümleri, Sınır düzeltmesi, Cins değişikliği, Yükseklik ölçümü, Hacim& hafriyat&kübaj hesaplama, Yol proje uygulamaları, GSM saha kiralama ve izin hizmetleri...    

  • Emlak Emlak hizmetleri

   Emlak ve gayrimenkul danışmanlığı, Arsa ve her türlü gayrimenkul alım & satım, Tapu kayıtlarının incelenmesi, Kadastral paftalardan yer tespiti, Belediyelerden imar uygunluk kontrolü, Gayrimenkulun yerinde incelenmesi, Konum, ulaşım ve bölge rayiçleri tespiti, Kiralama ve/veya satış değerinin belirlenmesi, Yazılı...    

 • EMG Harİta İnşaat Müh. Ltd. Ştİ.

  Basbaros Hayrettin Paşa Mah. Şehitler Cad. No:6/1 D:93 (Beypalas A Blok) Esenyurt - İSTANBUL
   
  Telefon:0212 854 17 22
  Faks:0212 854 17 23
  E-posta:info@emgharita.com
   
  GPS:Enlem: 41° 1' 3.50" N
  Boylam: 28° 38' 31.50" E
  (41.017621, 28.642173)

  İletİşİm Formu

  Gönderiniz alınmıştır!
  En kısa sürede değerlendirilecektir.  temİzlegönder
 • Galerİ

  • EMG Harita Video
  • Her türlü ölçme hizmeti (ölçüm), Harita kadastro mühendislik hizmetleri
  • GPS / GNSS Uygulamaları, Halihazır harita yapımı
  • İmar planı uygulamaları, Tevhid, ifraz, yola terk ve parselasyon projeleri
  • Kadastro ile ilgili tescil işlemleri (sınır düzeltmesi, cins değişikliği, vb.)
  • Sınır tespiti
  • Baraj, HES ölçüm hizmetleri
  • Yükseklik ölçümü (kule, bina, köprü, enerji nakil hattı, vb.), Bina dış cephe rolöve ölçümleri
  • Rüzgar enerji santrali (RES) altyapı ölçüm işleri
  • Enerji nakil hattı (ENH) hat boyu ölçüm işlemleri
  • GSM saha kiralama ve izin için aplikasyon, kadastral, tapu, imar ve halihazır durum tespiti
  • GSM kiralaması yapılacak arsanın tüm altyapı ve üst yapı durum tespiti, Kiralama yapılan yerin 1:25.000'lik paftalarda işlenmesi
  • Yapı denetim firmaları için hafriyat öncesi aplikasyon, gabari, bina köşe ölçümü, vb.
  • Grobeton kotlarının verilmesi, hassas şap kotu ve takibi
  • Temel aks ölçümleri, betonarme kolon aks ve kot hizmetleri, Parsel, bina ve temel aplikasyonları
  • Hafriyat, kesit ve kübaj hesapları, Boykesit ve enkesit çizimi
  • Altyapı proje, güzergah, kamulaştırma, şeritvari, parselasyon haritaları, Altyapı geçiş güzergah aplikasyonu
  • Altyapı imalat kot ve eksen takibi, Altyapı as-build proje alımı ve hazırlaması
  • Yol şev üstü ve altı işaretlenmesi
  • Yol güzergah belirleme, yol hafriyat takibi, yol hacim hesaplamaları, yol imalatlarının takibi
  gerİ
 • Hakkımızda

  EMG Harita, profesyonel ekibiyle mülki idarelere, kamu kuruluşlarına, mühendislik firmalarına ve haritacılıkla ilgili hizmetlere ihtiyaç duyan diğer tüm müşterilere hizmet ve ürünler sunmak amacıyla kurulmuştur.

  İleri teknoloji ve deneyimli personelimiz ile jeodezik faaliyetler, yersel fotogrametri, şehir planlama, GIS oluşturma ve uygulama, mühendislik projeleri konularında hizmet vermekteyiz.

  Bu anlamda bakıldığında değişik bölgelerdeki fiziksel koşullara ve müşteri taleplerine tam uyumlu çözümler sunabilmek hedefiyle yola çıkan EMG Harita, yüksek standarttaki beklentiler için ilave donanımlar ile birlikte değişik alternatifler üretmektedir.

  Misyonumuz:
  - Müşteri memnuniyetini temel alan hizmetler sağlamak,
  - Hızlı, doğru ve hatasız çalışma prensibi doğrultusunda müşterilerimizle güvene dayalı uzun süreli ve kalıcı ilişkiler sürdürmektir.

  gerİ
 • Jeodezİ ve Fotogrametrİ Mühendİslİğİ Nedİr?

  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, yersel ve fotogrametrik yöntemler ile uydu ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak yeryüzünün tamamının veya belirlenen bir bölümünün ülkenin gereksinim duyduğu istenilen ölçekteki topoğrafik ve konusal haritalarının üretilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin oluşturulması, kıta hareketlerinin belirlenmesi, iyeliğin kayıt altına alınması, kırsal ve kentsel toprak düzenlemelerinin yapılması, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin altyapısının oluşturulması, yeryüzünün dört boyutlu ölçümü, haritalanması ve modellenerek gösterilmesi ile ilgilenen mühendislik bilim ve teknolojisidir.

  Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği (harita ve kadastro mühendisliği) kentlerin oluşumu ve gelişmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin başlıca görevlerinden biri memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların (ev, arsa, tarla vb.) sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek, türk medeni kanununun öngördüğü tapu sicilinin temelini oluşturmaktır.

  Haritalar ve harita mühendislik hizmetleri tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Söz gelimi kent planlaması ve imar planları için gerekli kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planları, kadastro haritaları, kamulaştırma planları, arazi toplulaştırma planları, maden haritaları, topoğrafik haritalar harita mühendislerinin yönetim ve denetiminde üretilir. Karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etüdlerinde ve projelendirmelerinde, bu projelerin araziye uygulanmasında, yol, su, kanalizasyon gibi belediye teknik hizmetlerinin proje ve yapımlarında harita mühendislerinin yoğun bir işlevi vardır.

  Coğrafi bilgi sistemi, kent bilgi sistemi, uzaktan algılama, fotogrametri, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, kamulaştırma projeleri, etüd ve işletme haritaları, içme suyu ve kanalizasyon projeleri, doğalgaz boru hatları, tescile konu olan harita ve planlar, kadastro haritalarının yapımı, sayısal harita üretimi, mühendislik ve endüstriyel ölçmeler, yersel ve uydu bazlı (GPS) sistemler ile konum belirleme, hidrografik ölçmeler, yeraltı ölçmeleri, her türlü projenin araziye uygulama işleri (aplikasyon), röleve ölçmeleri, plankoteler vb. konular bu mühendislik dalının uygulama alanlarıdır.

  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin temel görevi, gelişme projelerinde bir altyapı oluşturmaktır. İnşaat mühendisliği, mimarlık, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, şehir ve bölge planlama mühendisliği, çevre mühendisliği ve coğrafya yakın temasta olduğu bilim ve meslek dallarıdır. Özellikle coğrafi bilgi sistemi, gelişen amaçlar doğrultusunda belli bir coğrafyaya ilişkin halihazır harita, kadastral harita, imar planı, teknik altyapı (su, kanal, gaz, telefon, elektrik vb) tesisleri haritası ve tematik harita yapımı ile sözü edilen meslek dallarına altlık ve ortak kullanım imkanı hazırlamaktadır.

  Ülkenin askeri, turizm, orman, deniz, maden, hazine, mera gibi karakteristik özellik ihtiva eden alanlarının ölçü ve tespiti, haritalanması, 3194 sayılı imar kanunu uyarınca yerleşme yerleri ve bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlayan ölçü ve hesapların yapılması, bu kanuna göre arazi ve arsaların imar planlarına göre düzenlenmesi, tescil işlemleri ve imar planlarının araziye aplikasyonunun gerçekleştirilmesi, Karayolları için yol yapım ölçülerinin projelendirilmesi ve aplikasyonlarının uygulanması, Büyük arazilerin ayrıntılı ölçümlerinin yapılarak*, haritalarının meydana getirilmesi, Arazilerin inşaat koşullarına uygunluk açısından ölçülmesi, Yeralti/ sualtı ve madencilik çalışmaları (petrol, doğalgaz, altın vb. yeraltı doğal kaynaklarının) için konum, biçim, derinlik, hacim vb. konularda ayrıntılı bilgi verecek ölçümlerin yapılıp, yerlerinin belirlenmesi ve haritalarının çizilmesi, Köprü, baraj, yol, metro gibi sanat yapılarının mühendislik projeleri, inşası sırasında gerekli olan ölçülerin tatbikatı ve daha sonradan oluşacak deformasyonların ölçülenmesi; rolöve ve restorasyon çalışmalarının yapılması, Türkiye gibi deprem kuşağı olan bölgelerde yer kabuğu hareketlerinin incelenmesi, afet sonrası hazırlanan projelerin uygulanması, Günümüzdeki yaşam içerisinde sürekli kullandığımız çocuk parkı, dinlenme alanları, yerleşim mekanları, kamu tesis alanları ve yol gibi tesis ve yapıları düzenleyen kent planlarının altlık teşkil edecek haritaların üretilmesi, Gerek uçaklardan çekilen fotogrametrik amaçlı fotoğraflarla, gerekse de uydulardan elde edilen görüntülerle oluşturulan haritaların üretilmesi ve bu haritalar vasıtası ile cografi bilgi sistemleri ve kent bilgi sistemlerinin altyapısının oluşturulması faaliyetleri jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin teknik bazda yaptığı çalışmalardan bazılarıdır.

  Ayrıca; ülke savunması, taşınmaz mal hukukunu güvence altına alan ülke kadastrosu, şehir imar planları, toprak dağıtımı, ormancılık, yol yapımı, sulama ve kurutma, elektrik ve etüt, coğrafi-jeolojik ve arkeolojik araştırmalar, vergileme, doğal afetlerden korunma vb. isler de jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin faaliyet verdiği diğer alanlardır.

  Coğrafi Bilgi Sistemleri

  Bugünkü bilgisayar teknolojisi olanakları, arazi ile bağlantılı her tür bilginin saklanabildiği coğrafi bilgi sistemleri sunmaktadır. Bu sistemler ile araziye ilişkin çalışmalarda ve kararlarda, sistemin sağladığı sorgulama olanakları ile istenilen bilgilere kolayca ulaşılabilmekte, arazi ile ilgili tasarımlar bilgisayar ekranında gerçekleştirilmektedir. Daha hakça ve toplum yararına düzen kurmada her düzeydeki yöneticiye gerekli olacak bu sistemlerin oluşturulması, yönetilmesi görevi harita mühendislik mesleğinin çağdaş bir işlevidir.

  Yapay Uydular Aracılığı İle Ölçmeler

  Haritacılık ölçmeleri amacı ile yirmiden fazla yapay uydu yerküresi çevresindeki yörüngelerinde hareket etmektedir. Bir anten ve bir bilgi işlemci ile bu uydulardan alınan sinyallerden, kolayca ve cm doğruluğunda yer noktalarının koordinatları elde edilebilmektedir. Klasik haritacılık uygulamaları ile birlikte bu olanak ülkemizde de giderek daha fazla oranda kullanılmaktadır. Ayrıca yapay uydulardaki uzaktan algılama sistemleri ile kaydedilen görüntülerle ve fotogrametrik yöntemlerle küçük ölçekli haritalar üretilebilmekte ve güncelleştirilebilmektedir.

  Anabilim Dalları:

  Jeodezi:

  Jeodezi Anabilim Dalı, yerin şekil, büyüklük ve gravite alanlarının zamana bağlı olarak değişimlerini inceleyerek bunları üç boyutlu bir koordinat sisteminde tanımlamaktadır.

  Yerin çekim alanlarının ve şeklinin belirlenmesinin yanısıra yerkabuğundaki değişimler incelenerek jeodinamik amaçlı çalışmalarda kullanılacak veriler üretilir. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün bir sistemde belirlenerek farklı amaçlar için verilerin toplandığı Jeodezi Anabilim Dalında çalışma konularını, Ölçme Sistemleri ve Donanımları, Teorik Hesap ve Uygulamalar biçiminde sınıflandırabiliriz.

  Fotogrametri:

  Fotogrametri eski yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden oluşan ve ışık ile çizerek ölçme anlamına gelen bir kelimedir. Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. Fotogrametri dışında Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Görüntü İşleme diğer uğraş alanlarıdır.

  Ölçme Tekniği:

  Uygarlık ilerledikçe ve insanlar arasındaki ilişkiler arttıkça, mülkiyet kavramının önemi anlaşılmış ve insanlar sahip oldukları arazileri ölçme gereksinimi duymuşlardır. Ülkemizde önceleri kadastro haritaların oluşturulmasında önemli bir rol oynayan ölçme tekniği, günümüzde tüm meslek disiplinlerinin gereksinimi olan bir dal haline gelmiştir.

  Teknolojideki değişime paralel olarak sürekli gelişen uydu bazlı konum belirleme sistemleri (GPS) ve uygulamaları, yatay ve düşey jeodezik kontrol ağları tesisi, mühendislik yapılarının deformasyon ve deplasman ölçmeleri, yerkabuğu hareketlerinin izlenmesi, hidrografik ölçmeler, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, tünel projeleri ve uygulamaları, v.b. Ölçme Tekniği Anabilim Dalının çalışma alanlarıdır.

  Kartografya:

  Kartografya Anabilim Dalı, coğrafi/mekansal bilgilerin modellenmesi, işlenmesi, analizi, sunumu, görselleştirilmesi ve yönetimi üzerine araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

  Başlıca çalışma konuları şunlardır:

  - Topografik ve Tematik Kartografya
  - Harita Tasarımı ve Üretimi
  - Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
  - Mekansal Veri Tabanları
  - Genelleştirme ve Çoklu Gösterim
  - Coğrafi Görselleştirme ve Sanal Gerçeklik
  - Mekansal Bilgi İşleme ve Analiz Teknikleri
  - Sayısal Arazi Modelleri
  - Mekansal Veri Altyapısı

  Kamu Ölçmeleri:

  Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı; ülke toprak politikası temelinde iyelik hakları, çevresel değerler ve toprak kullanım verilerine göre arazi yönetimi, kadastro, kentsel ve kırsal toprak düzenlemesi, değerlemesi ve bu verilere dayanarak iyelik haklarının düzenlenmesi, biçimlendirilmesi konuları ile ilgilenmektedir. Kamulaştırmanın teknik ve tüzel boyutu; var olan yasalar, uluslararası standartlar ve bilimsel değerleme yöntemleri kapsamında taşınmaz değerlemesi konuları üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

  gerİ
 • Ünlü Harİtacılar

  Kaşgarlı Mahmud

  (d.1008 - ö.1105). Kaşgar'dan 45 km. güney batıda Opal kasabasında dünyaya geldi. Bazı kaynaklara göre, Isık Köl yakınındaki Bars Kul'da doğmuştur. Tam adı "Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed"dir. Yani Muhammed oğlu Hüseyin oğlu Mahmud'dur.

  Dönemin bütün ortaçağ ilimlerini tahsil etti. Arapça ve Farsça öğrendi. Saciye ve Hamidiye Medreseleri'nde tahsil gördükten sonra kendisini Türk dili tetkikatına vakfetmiştir. Bu amaçla Orta Asya'yı boydan boya kat ederek Anadolu'ya oradan da Bağdat'a gitmiş. 15 yıl boyunca Türklerin yaşadığı bütün illeri, şehirleri, obaları, dağları ve çölleri dolaştı.

  Bu geziler inceleme amaçlı idi. Türklerin örf ve âdetlerini mahallinde araştırdı. Gezileri sırasında, ana dili Türkçenin Hakaniye, Oğuz, Kıpçak, Argu, Çiğil, Kepenek şivelerini de öğrendi.

  İyi öğrenim görmüş, İslamiyet'le ilgili bilimsel çalışmaları yakından izlemiştir. Arapça ve Farsçayı da çok iyi öğrenmiştir. Türklerin bulunduğu bölgeleri gezmiş, ana dili olan Türkçenin bütün lehçelerini yerlerinde öğrenmiş, geleneklerini göreneklerini yakından izlemiştir. 1072-1073 yılları arasında hazırladığı ünlü eseri "Divanü Lügati'i Türk"ü Abbasi halifesine armağan etti. Bu kitabın asıl nüshası günümüzde halen Ayasofya Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

  Kaşgarlı Mahmut kitabını tamamladıktan kısa bir süre sonra Kaşgar'a geri döndü ve burada vefat etti.

   

  İstahrî

  10. yüzyılda yaşamış olan İslam coğrafyacısı. Persapolis'te doğdu. Çıktığı uzun yolculuklarda gözlemlerini ve incelemelerini 919 yılında yazdığı Kitab el-Mesalik ve'l Memalik'i'de anlattı. Bu eserde her kıtanın renkli haritaları ilave edilmiştir. İstahrî, yaşamının büyük bir kısmını Bağdat'ta geçirdi ve Semerkant'ta vefat etti. İbn Havkal ile birlikte çalıştılar.

   

  Piri Reis

  (d. 1465-70, Gelibolu - ö. 1554, Kahire), Osmanlı denizcisi. Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır.

  Piri Reis eşsiz bir kartograf ve deniz bilimleri üstadı olmasının yanı sıra, Osmanlı deniz tarihinde izler bırakmış bir kaptandır.

  Günümüzde "Piri Reis haritası" olarak bilinen harita, Piri Reis'in 1513 yılında yapıp 1517'de padişaha sunduğu dünya haritasının halen mevcut olan bir parçasıdır. Bu parça, Amerika'nın doğu kıyıları, Atlantik Okyanusu, Afrika ve Avrupa'nın batı kıyılarını gösterir.

  Orijinali Topkapı Sarayı'nda olan harita, deve derisi üzerine 9 renkte boyanıp resimlenmiş olup 86cm boyundadır. Üst kısmı 61cm, alt kısmı 41 cm'dir ve sağ yanı boydan boya kopmuştur. Üzeri efsanevi ve gerçekçi resimlerle süslüdür. Haritada üçü küçük, ikisi büyük 5 rüzgar gülü bulunur. Haritanın oluşumu, keşif tarihi ve çeşitli efsaneler hakkında notlar haritada yer alır. Osmanlı Sultanı'na sunulacak olması nedeniyle görselliğe çok önem vererek hazırlanmıştır.

  Piri Reis'in imzası Güney Amerika'nın üzerinde şu şekilde yer alır : "Bunu Kemal Reis'in biraderzadesi diye meşhur, Hacı Mehmet'in oğlu fakir Piri 919 (1513) Muharremülharamında Gelibolu şehrinde yazdı, Allah ikisini de affetsin." Yine Güney Amerika kıtası üzerinde haritanın hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar yazar. Kolomb'un haritasından yararlanıldığı ifade edilir. Kolomb'un 1492-1504 yılları arasında Amerika'ya yaptığı dört sefer sırasında çizdiği haritaların bazıları eksiktir.

  Başlıca yapıtları

  - Kitab-ı Bahriye, (ö.s.), 1935, (Yeni harflerle, Denizcilik Kitabı, 2 kitap, Y. Senemoğlu (haz), ty.)
  - Piri Reis'in Haritası (İlk Dünya Haritası)

   

  Matrakçı Nasuh

  (d. ? - ö. 1564), Türk minyatürcü, tarihçi ve matematikçi. Doğum tarihi bilinmeyen Matrakçı Nasuh'un Saraybosna'da doğduğu sanılmaktadır. Enderun'da eğitim görmüştür. Sopalarla oynanan ve bir tür savaş oyunu olan matrak adlı sporda ustalığında dolayı matrakçı lakabıyla anılmıştır. Değişik silahları kullanmaktaki ustalığı da bilinmekte olup bu konuda Tuhfetü'l-Guzât adlı bir kitap da yazmıştır.

  Geometri ve matematik alanındaki çalışmaları neticesinde uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırlamıştır. I. Selim zamanında ona adadığı Cemâlü'l-Küttâb ve Kemalü'l- Hisâb kitaplarını yazmıştır.

  Tarih alanında da çalışan Matrakçı Nasuh, Taberî Tarihi 'ni Mecmaü't-Tevârih adıyla Türkçeye çevirmiştir. 3 nüsha olarak yayınlanan Süleymannâme kitabında 1520-1537, 1543-1551 ve 1542-1543 yıllarını anlatmıştır. 1537-1538 yıllarında yazdığı Fetihname-i Karabuğdan, Kanuni Sultan Süleyman'ın İran seferini anlatır. Bu kitaplarda, yol boyunca ordunun geçtiği şehirlerin minyetür şeklinde haritalarını çizmiştir.

  Nasuh, Kanuni'nin Fransa kralı I. François'ya destek amacıyla Barbaros Hayrettin Paşa komutasında gönderdiği donanmaya katıldı. Yol boyunca donanmanın uğradığı limanları resmetti.

   

  Seydi Ali Reis

  (1498 - 1562), Kaptan-ı Deryalık da yapmış olan Osmanlı denizcisi. Osmanlı Devleti'nin Büyük Okyanus rüyasını gerçekleçtirmek için görevlendirilen denizci. Türk amirali, coğrafya ve matematik bilgini.

  Eserleri:

  - Mirat'ı Kainat: Güneşin hareketinden, yıldızların uzaklığından; kıblenin ve öğle vaktinin tayininden, nehirlerin genişliğinin tespitinden ve rub'u meceyyibden bahseden bir eserdir.
  - Hulast'el- Hay'a: Halep' te bulunurken hey'et ve matematik dersleri alan Seydi Ali Reis, Ali Kuşçu'nun Fethiye isimli eserini tercüme etmiş ancak bununla yetinmeyerek Mahmud b. Omar al Çağmini'den ve Kadızade-i Rûmî Musa Paşa'nın eserlerinden de faydalanarak tercümesine bir çok ilaveler yapmıştır.
  - Kitab Al-Muhit Fi İlm'al-Eflak Va'l Abhur: Seydi Ali Reis kısaca Muhit adı ile tanınmış olan meşhur eserini 1554'te Haydarabad'da bulunurken kaleme almıştır. Geçirdiği tecrübelerden sonra kaptanlara ve gemicilere kılavuz olmadan Hint denizlerinde kolaylıkla dolaşım imkanını verecek bir kitap hazırlamak isteyen Seydi Ali Reis bu eserinde; yer tayini, zaman hesabı, takvimler, pusula taksimatı, denizcilikte önemli bazı yıldızlar ve yıldız grupları; meşhur limanlar, Hindistan'ın rüzgar- altı ve rüzgar-üstü sahilleri ile Hint denizindeki adalar, rüzgarlar, tayfunlar, sefer yolları hakkında mühim bilgi ihtiva etmekte; kitabın dördüncü bölümünde Yeni Dünya ( Amerika) ya ait bir bölüm de bulunmaktadır. Katip Çelebi, Cihannüma' sında Seylan, Cava, Sumatra ve diğer adalar hakkında verdiği bilgiyi aynen Muhit'ten nakletmiştir.
  - Mir'at Ül' Memalik: Seydi Ali Reis'in Hindistan'dan Bağdad'a dönüşünde yol arkadaşlarının, görülen şehirleri, karşılaşılan değişik ve ilginç olayları, ziyaret edilen türbeleri ve çekilen zorlukları anlatan bir kitap yazmasını istemeleri üzerine kaleme almaya başladığı bu eseri 1557' de İstanbul'da tamamlamıştır. Süveyş kaptanlığına tayininden sonra yaşadıklarının bir hikayesi olan bu eserde Seydi Ali Reis, geçtiği memleketler, tanıştığı hükümdarlar ve şahit olduğu olaylar hakkında bilgi vermektedir. Aynı zamanda şair olan Seydi Ali Reis' in Mir'at ül-Memalik'te şiirlerinden örnekler mevcuttur.

   

  Kâtip Çelebi

  (1608-1656) tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalışmalar yapmış Osmanlı bilim adamı ve aydını.

  Eserleri:

  - Keşfü'z-Zünûn an Esâmi'l-Kütüb vel-Fünûn: Arapça, çok kıymetli bir eserdir. On beş bine yakın kitap ve on bine yakın müellifi tanıtan büyük bir bibliyografya ansiklopedisi mâhiyetindedir. Mısır'da, Almanya'da, İstanbul'da basıldı. Lâtinceye de çevrilmiştir.
  - Cihannümâ: En eski coğrafya kitabımızdır. Haritalarıyla birlikte İbrâhim Müteferrika matbaasında basılmıştır. Daha sonra yazılacak coğrafya kitaplarımıza kaynak teşkil edebilecek bu eser, Avrupa dillerine çevrilmiştir.
  - Tuhfet-ül Kibâr fî Esfâr-il Bihâr: Denizcilik târihi bakımından önemli bir eserdir. Osmanlı Devleti zamanındaki deniz savaşlarını ele almaktadır.
  - Takvîm-üt-Tevârîh: 1648 târihine kadar yaşanmış olayların kronolojik açıklamasını içerir. Arapça ve Farsça dillerinde basılmıştır.
  - Fezleket-üt-Tevârîh: Bir mukaddime, üç usûl ve bir son sözden ibâret olan bu eser, varlıkların başlangıcı, peygamberlerin ve hükümdârların târihi diye hülâsa edilebilecek bir târih kitâbıdır.
  - Fezleke: Fezleket-üt-Tevârih'in devamı niteliğindedir. 1591'den 1654 tarihine kadar yaşanmış olayları anlatır. 1879'da iki cilt olarak basılmıştır.
  - Kânûnnâme,
  - Târîh-i Firengî Tercümesi,
  - Târîh-i Kostantiniyye ve Kayâsire,
  - İrşâd-ül-Hayâfâ ilâ Târîh-ul-Yunân ver-Rûm,
  - Süllem-ül-Vusûl ilâ Tabakât-ilFuhûl,
  - İhlâm-ül-Mukaddes,
  - Tuhfet-ül-Ahfâr fil-Hikem ve'l-Emsâl ve'l-Eş'âr,
  - Dürer-i Müntesira vel Gurer-i Münteşira,
  - Düstûr-ül-Amel fî Islâhil-Hâlâl,
  - Beydâvî Tefsîri Şerhi,
  - Hüsn-ül-Hidâye,
  - Resm-ür-Recm bis-Sim ve'l-Cîm,
  - Câmi-ul-Mütûn min Cüll-il-Fünûn,
  - Mîzân-ül-Hak fî İhtiyâr-il-Ehak.

   

  Evliya Çelebi

  25 Mart 1611'de İstanbul'un Unkapanı semtinde doğdu. Babası Derviş Mehmed Zilli, I. Süleyman'dan I. Ahmed'e kadarki padişahların kuyumcubaşılığında bulunmuş ve seferlere katılmıştır. Çelebi ailesi aslen Kütahyalı olup, fetihten sonra İstanbul'a yerleşmiştir.

  Evliya Çelebi, Seyahatnâme'sinde gezip gördüğü yerleri kendi üslûbu ile anlatmaktadır. Olaylara çoğu defa alaycı bir tavırla yaklaşan Evliya Çelebi, bazen naklettiği olayları renklendirmek amacıyla okuyucunun ilgisini çekmek için aklın alamayacağı garip olaylara da yer vermiştir.

  Evliya Çelebi'nin on ciltlik Seyahatnâme'si, bütün görmüş ve gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Bu yönden, Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahiptir. Eserde Anadolu'nun yanı sıra Kuzey Afrika, İran, Kafkaslar, Orta ve Kuzey Avrupa'dan da bahsedilir. 1630'da başlayan seyahati ölene kadar devam eder. Göreve yeni atanan padişahların kafileleriyle gezip, gördüğü yerleri anlatmıştır. Eserin üç yazması bulunmaktadır. Evliya Çelebi sadece gördüklerini değil değişik kaynaklardan edindiği bilgileri ve söylentileri de hikâye tekniğiyle dile getirir. Seyahatname yüzlerce hikâyeden oluşan bir antoloji gibidir. Yazar eserinde çağının konuşma dilini kullanır. Eserde sade abartılı ve konuşur gibi yazılan bir dil vardır. Eser yazıldığı dönemde fazla ilgi görmemiştir.

  Seyahatname; gezdiği ülkelerin coğrafyası, Osmanlı İmparatorluğu tarihi, Balkanlar, Kafkasya, Orta Avrupa, Kırım, İran, Azerbaycan, Ortadoğu ülkelerinin tarihleri ve yaşayan halkları bakımından eşi bulunmaz bir kültür hazinesidir. Ne yazıkki daha çok yer gezdiği halde Avrupalı seyyah Marco Polo kadar ilgi görmemiştir.

   

  Kristof Kolomb

  (1451 Cenova, İtalya - 20 Mayıs 1506 Valladolid, İspanya)

  Cenovalı denizci ve kaşiftir. 1492'de Atlantik Okyanusu'nu aşarak Kuzey Amerika'ya ulaşan ilk Avrupalıdır. Bu yolculuğunu İspanyol bayrağı altında yapmıştır.

  Kristof Kolomb, Amerika kıtasının bulunmasına ve Avrupa’ya açılmasına öncülük etti. Bununla birlikte yeni kıta adını Kolomb’la aynı dönemde yaşamış ve 1497 ya da 1499’da Güney Amerika’ya ulaşmış olan Amerigo Vespucci adında bir İtalyandan aldı.

  Kolomb haritacılık yapan kardeşi Bartolomeo’yla birlikte İngiltere ve Fransa krallarına başvurdu. Ama bu iki kraldan da yardım alamadı. Sonunda ilk başvurudan yedi yıl sonra İspanya kraliçesi Isabella, Kolomb’a yardım edeceğini bildirerek ona amiral ünvanı verdi.

   

  Vasco da Gama

  (1469, Sines, Portekiz - ö. 24 Aralık 1524, Kochi (Kerala), Hindistan), Keşifler Çağı'nda yaşamış olan, Avrupa'nın en başarılı kaşiflerinden olan, Avrupa'dan çıkıp doğrudan Hindistan'a giden ilk kişi olarak bilinen, Portekizli denizcidir.

  Portekiz kralı I. Manuel'e bağlı olarak, Doğu'nun hazinelerine ve hristiyanlar için kutsal olduğuna inandıkları Hindistan topraklarına ulaşmakla görevlendirilmiştir. 1487'de, kendisinden önce Bartelemeu Dias'ın keşfettiği ve Afrika'yı dolanan Ümit Burnu'nu kadar uzanan deniz yolunu geliştirerek, Denizci Henri'nin başlattığı Portekiz deniz keşiflerine bir yenisini eklemiştir.

   

  Amerigo Vespucci

  9 Mart 1454 de dünyaya gelmiştir. İtalyan kaşif Amerika kıtasını bulduğuna inanıp İtalya'ya yazdığı mektuplarda bildirmektedir. Amerika kıtasına bugünkü adını vermiştir.

   

  Ferdinand Macellan

  (d. 1480 İlkbaharı, Sabrosa, Portekiz – ö. 27 Nisan 1521, Maktan Adası, Cebu, Filipinler), Portekizli denizci, gezgin ve kâşif. İspanya Krallığı'nın desteğiyle denize açıldı. Hikâyesi, bu seyahate eşlik eden Antonio Pigafetta'nın anılarını yazması sayesinde günümüze ulaşmıştır.

  Macellan son yolculuğunu tamamlayamadan Filipinler'deki Mactan Savaşı'nda öldürüldü. Ancak daha önce ziyaret ettiği Baharat Adaları'nın ötesine giderek tüm meridyenlerden geçen ilk insanlardan olmayı başardı. Büyük Okyanus'a seferi esnasında okyanusu çok sakin gördüğü için "pasifik" (sakin) ismini veren, ayrıca Güney Amerika’da keşfettiği boğaza kendi ismi verilen Portekizli denizci Macellan, Büyük Okyanus'u aşan bir araştırma gezisi yapmış ilk insandır.

  Dünyayı dolaşmak üzere denize açılan 237 (diğer bir kaynağa göre 270) denizcinin sadece 18'i İspanya'ya dönerek seyahatini tamamlamayı başardı. Bu denizcilere Macellan'ın ölümünden sonra yönetimi devralan Juan Sebastián Elcano adlı İspanyol liderlik etmiştir.

  Macellan'ın keşif gezisi dünya çevresinde yapılan ilk seyahattir ve Güney Amerika'daki boğazdan geçerek Atlas ile Büyük Okyanus'u birleştiren ilk deniz yolculuğudur. Macellan'ın ekibi Avrupa için tamamen yeni olan pek çok hayvan türü ile karşılaştı. Bunlardan bazıları "hörgüçsüz develer" olarak tanımlanan lamalar ve "tüyleri yolunmayan fakat derisi yüzülen siyah kazlar" olarak tanımlanan penguenlerdir.

  En yakın iki galaksi olan Macellan Bulutsuları Güney yarımkürede keşfedildi. 69.800 km olan yolculukları sayesinde dünyanın çevresini de hesaplanmış oldu.

  gerİ
 • Harİtacılık Hİzmetlerİmİz

  - Plankote haritaları
  Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.
  Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m.'de bir detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar ve dahili kayıt üniteli, bilgisayara veri transferi mümkün olan Total Station (Elektonik Takeometre) ile yapılır.
  Ölçülen verilerin büro değerlendirmesi bilgisayar ortamında , çizimi plotter ile 1/100, 1/200, 1/500 ve/veya 1/1000 ölçeğinde yapılır ve ayrıca çizim AutoCAD dosya yapısında (DXF veya DWG files) teslim edilir.

  - Halihazır haritalar
  Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazır harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir.
  Halihazır haritada nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan herşey gösterilir. Halihazır haritalar, " 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planların yapımına ait yönetmelik " esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.
  Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce veya İller Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar halihazır harita olarak adlandırılır.
  İmar planı sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak olan konut veya işyeri yapılarının ruhsat alabilmesi için mevzi imar planının dolayısıyla da halihazır haritası'nın hazırlatılması gerekmektedir

  - Altyapı proje haritaları

  - Güzergah haritaları

  - Kamulaştırma haritaları

  - Şeritvari haritalar

  - Parselasyon haritaları

  - Boykesit ve enkesit haritaları
  Demiryolu, karayolu, kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. inşaat projelerinin hazırlanması ve herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınır. 
  Boykesit; proje ekseni boyunca, arazinin kırık ve dalgalı biçimini gösterir. 
  Enkesitler çoğunlukla hacim hesaplarının yapılmasında kullanılırlar. Enkesit, boykesit doğrultusuna dik bir düzlemde kalan araziye ait bilgileri içerir. Yol eksenlerinin daha önce belirtilmiş noktalarında eksene dik yönde ve eksenin her iki tarafında ihtiyaca göre 10-50 m. genişlikteki karakteristik noktalar ölçülür.

  - Maden, taş ocağı haritaları

  - Sınır tespiti

  - Sayısallaştırma

  - Parsel aplikasyonu
  Parsellerin, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları ve dayanak teşkil eden poligon, nirengi noktalarının koordinatları temin edilir. Arazide gerekli ölçme yöntemi seçilerek ve gerekli ölçmeler yapılarak sınırlar tespit edilir.
  Bu yöntemlerden en güveniliri GPS'dir. Bu yöntemde araziniz tarif ile değil, uydulardan alınan verilerle bulunur.

  - Proje aplikasyonu
  Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine aplikasyon denir.
  Aplikasyon, harita veya planların yapımı amacı ile arazide tesis edilmiş olan poligon noktası vb. gibi sabit noktalardan yararlanılarak yapılır.
  Aplikasyon, çoğunlukla prezisyon (hassasiyet) gerektiren çalışmalardır.

  Aplikasyon Nasıl Yapılmalıdır?
  Her işte talep edilen bir doğruluk vardır. Talep edilen doğruluğa göre ölçme yöntemi ve kriterleri seçilir. Aplikasyonda elde edilecek prezisyon (doğruluk, hassasiyet), seçilecek ölçme yöntemi ve kriterlere göre değişkenlik arz edebileceği gibi, ilerde büyük zararlara yol açabileceği gözardı edilmemelidir. Bu nedenle önemlidir.
  Bir mühendislik hizmetinde tasarlanan geometrinin talep edilen dogruluğu karşılayacak şekilde araziye aktarılması gerekir.
  Yatay geometrinin araziye aktarılması işlemi, konum aplikasyonu'dur. Konum aplikasyonuna inşaat şantiyelerinde, en güzel örnek; "binaların aplikasyonu" dur.

  Binaların Konum Aplikasyonu
  Vaziyet veya konum planı üzerine yerleştirilmiş olan bir binaya ait köşe noktalarının, planı üzerinden elde edilen aplikasyon elemanlarından yararlanılarak aktarılmasi işlemine binanın aplikasyonu denir.
  Konum aplikasyonunda, kutupsal koordinat metodunda yatay açı ve yatay uzunluk ölçme yöntemleri ve bunu sağlamak için de elektronik takeometre (total station) ölçme aletleri kullanılır. Ölçme aleti seçilirken açı okuma doğruluğu ve mesafe okuma doğruluğu, prezisyonu etkileyen unsurlardandır.

  - İmar planı uygulamaları
  (yola terk, ifraz, tevhid, vb.)
  İfraz, tevhid, yola terk vs. gibi adlandırılan uygulamalardır. İmar planları, belde halkının emniyet ve sağlığını korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve onlara iyi yaşama düzeni sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre konut, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi şehirsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek imkanlar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için kadastro durumu da işlenmiş halihazır haritalar üzerine çizilen planlardır.
  Bina inşa etmek istediğinizde, ilgili belediyeye (imar planı dışındaki alanlarda Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri'ne) müracaat ederek ruhsat almanız gerekir. Ruhsat verilirken, imar planı hükümleri uygulanır (çekme mesafeleri, bina yüksekliği vb.).

  İFRAZ (AYIRMA)
  Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.

  TEVHİD (BİRLEŞTİRME)
  Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir.

  YOLA TERK / YEŞİL ALANA TERK / PARKA TERK
  Yol istikamet planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri göz önünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır.
  Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının yola / yeşil alana / parka terk işlemlerinin yapılması istenir. Aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.
  İmar planları, şehir ve bölge planlamacılar tarafından çizilir. Planların uygulayıcıları ise harita mühendisleridir.
  Bu işlemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün genelgesi gereği harita mühendislik büroları tarafından yapılabilir.

  - Rölöve ölçümleri

  - İlk tesis kadastrosu

  - Kadastro yenilemesi

  - Kadastro ile ilgili tescil işlemleri takibi
  (sınır düzeltmesi, cins değişikliği, vb.)

  - Yükseklik ölçümü
  (kule, bina, köprü, enerji nakil hattı, vb.)
  Üzerine çıkılamayan bu tip yapıların yükseklikleri elektronik takeometre (total station) ile ölçüm yapılarak hesaplanabilir.

  - Hacim, hafriyat, kübaj hesaplama

  - Yol proje uygulamaları

  - Enlem ve boylam
  On (10) katın üstünde inşa edilecek binalarda, ruhsat esnasında Harita Genel Komutanlığı, bina yapılacak olan parselin köşe noktalarının enlem ve boylamı ve yapılacak olan binanın kotunu (denizden olan yüksekliğini) istemektedir. 
  Kadastro Müdürlüğünce tanzim edilen röperli krokide (aplikasyon krokisi) bulunan koordinatlar coğrafi koordinattır ve metrik birimlidir. Çeşitli formüller yardımıyla, dönüşüm hesabı yapılarak bu koordinatlar açı biriminde (enlem-boylam olarak) hesaplanabilmektedir. Üzerine çıkılamayan bu tip yapıların yükseklikleri elektronik takeometre (total station) ile ölçüm yapılarak hesaplanabilir.

  İLETİŞİM ŞİRKETLERİ
  (GSM SAHA KİRALAMA VE İZİN HİZMETLERİ İÇİN)
  Tüm kiralama yapan veya aracı olan firmalar için istenilen standartlarda gerekli hukuki duruma altlık oluşturacak, kadastral, tapu, imar, halihazır durum tespitinin yapılarak tüm verilerin sayısal ve çıktı olarak hazırlanması hizmetlerini vermekteyiz.
  1- Kiralamaya konu olan yerlerinin aplikasyonu,
  2- Kadastral durum tespiti,
  3- Tapu durumu tespiti,
  4- İmar durumu tespiti,
  5- Kiralama yapılacak arsanın tüm altyapı ve üst yapı durum tespiti,
  6- İstenen ve gereken şekilde fotoğraflandırılması,
  7- Kiralama yapılan yerin Google Earth (uydu) ve 1:25.000’lik paftalarda işlenmesi,
  8- Tüm bu yapılan çalışmalar sonucunda istenen yerlerin arazide tespiti ve işaretlenmesi,
  9-Mevcut durumla ilgili söz konusu yer için rapor hazırlanması,
  10- İstenen şekilde kiralama yapılacak yerin tüm altyapı, üst yapı ve hukuki duruma teşkil edecek verilerin haritalandırılarak rapor yazılması.

  ENERJİ ŞİRKETLERİ

  BAYİ, ŞUBE, FRANCHISE İÇİN
  İstenen format ve özelliklerde bayii veya şubelerin haritalandırılması, civarındaki işyerleri ve önemli yerlerin tespit edilerek krokilendirilmesi işlerini de yapmaktayız.

  gerİ
 • Emlak Hİzmetlerİmİz

  - Emlak ve gayrimenkul danışmanlığı

  - Arsa ve her türlü gayrimenkul alım & satım

  - Tapu kayıtlarının incelenmesi

  - Kadastral paftalardan yer tespiti

  - Belediyelerden imar uygunluk kontrolü

  - Gayrimenkulun yerinde incelenmesi

  - Konum, ulaşım ve bölge rayiçleri tespiti

  - Kiralama ve/veya satış değerinin belirlenmesi

  - Yazılı ekspertiz raporları

  - İdari ve mali hizmetler

  - Hukuki hizmetler

  gerİ
 • Harita, emg, emg harita, harita şirketi, harita sirketi, harita şirketleri, harita firması, harita firmasi, harita firmaları, harita bürosu, harita burosu, harita büroları, harita ofisi, harita ofisleri, harıta sırketı, harıta fırması, harıta burosu, harıta ofısı, kadastro, iskan, fotogrametri, jeodezi, arazi, arsa, parsel, aplikasyon, plankote, imar, imar planı, kamulaştırma, ifraz, ihraz, ihdas, nazım planı, tevhid, yolaterk, yola terk, halihazır, halehazır, plankote, parselasyon, röleve, rölöve, dış cephe ölçüm, rolove, roleve, cephe ölçümü, cephe rölöve, cephe röleve, hkmo, kmo, lihkab

  istanbul, esenyurt, beylikdüzü, büyükçekmece, küçükçekmece, çatalca, silivri, çorlu, avcılar, şirinevler, gürpınar, haramidere, arnavutköy, halkalı, ikitelli, yeşilköy, yenibosna, ambarlı, yakuplu, kumburgaz, kamiloba, kavaklı, selimpaşa, gümüşyaka, sultanköy, marmaraereğlisi, marmaraereğli, marmara ereğlisi, marmara ereğli, kıraç, hadımköy, florya, bakırköy, sultangazi, firuzköy, esenkent, yeşilyurt, bahçelievler, mahmutbey, bağcılar, güneşli, güngören, başakşehir, ömerli, ataşehir, bayrampaşa, beşiktaş, beykoz, beyoğlu, çekmeköy, esenler, eyüp, fatih, gaziosmanpaşa, kadıköy, kağıthane, kartal, maltepe, pendik, sancaktepe, sarıyer, sultanbeyli, şile, şişli, tuzla, ümraniye, üsküdar, zeytinburnu

  Tus harita şirketi, tus ölçüm, tus ölçümü yapan firma, tus ölçümü kime yaptırılır, tus ölçümü, tus, tus ölçümü yaptırmak istiyorum, tus ölçümü fiyatı
  ölçüm şirketi, ölçme şirketi, parselasyon şirketi, arsa sınırı ölçüm şirketi, parsel sınırı ölçüm şirketi
  ölçüm firması, ölçme firması, parselasyon firması, arsa sınırı ölçüm firması, parsel sınırı ölçüm firması
  ölçüm ofisi, ölçme ofisi, parselasyon ofisi, arsa sınırı ölçüm ofisi, parsel sınırı ölçüm ofisi
  ölçüm bürosu, ölçme bürosu, parselasyon bürosu, arsa sınırı ölçüm bürosu, parsel sınırı ölçüm bürosu
  harita işleri, harita işleri yapan firma, harita işleri yaptırmak istiyorum, sınır belirleme, sınır çaktırma, sınır kazık çakma, sınır kazık çakımı, sınır kazık çaktırma, sınır çakma, sınır belirleme

  EMG Harita İnşaat Müh. Ltd. Şti.
  Basbaros Hayrettin Paşa Mah. Şehitler Cad. No:6/1 D:93 (Beypalas A Blok), Esenyurt, İstanbul.
  Telefon: 0212 854 17 22 www.emgharita.com

  İstanbul ve çevre illerde hizmet veren harita şirketi. Bireysel, kamu kurumu veya şirketlerin ölçüm ve haritacılık ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren harita ofisi. Yapı denetim firmaları için bina ve arsa sınır&köşe tespiti, kontur, gabari, kot okuma hizmeti veren harita bürosu. Harita mühendisi, ölçüm ve ölçme hizmetleri veren harita firması

  HARİTA ve HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

  Yeryüzünün biçim ve büyüklüğünün ölçülerek standart haritalarda çizgiler halinde gösterilmesi, sualtı haritalarının yapımı, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmaları jeodezi ve fotogrametri'nin inceleme alanına girer.

  Harita Mühendisliği ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük/büyük tüm projelerin etüd ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır.

  Tapu kadastro yasası, belediye kat mülkiyeti, imar bilgisi, kat mulkiyeti yasası, tapu kadastro yönetmeliği, belediye tahsis, imar çeşitleri, kat mulkiyeti yasasi, tapu kadostro, belediyeler imar kanunu, imar durumu, kat mülkiyeti, tapu kanun, belediyeler tip imar yönetmeliği, imar durumu dilekçesi, kat mülkiyeti dilekçesi, tapu kanunu, bina iskan, imar durumu harcı, kat mülkiyeti harcı, tapu kat irtifakı

  Haritalar ve harita mühendislik hizmetleri tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur.
  Söz gelimi kent planlaması ve imar planları için gerekli kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planları, kadastro haritaları, kamulaştırma planları, arazi toplulaştırma planları, maden haritaları, topoğrafik haritalar harita mühendislerinin yönetim ve denetiminde üretilir.

  Bina iskan kanunu, imar emlak, kat mülkiyeti iskan, tapu kat mülkiyeti, bina kat mülkiyeti, imar harcı, kat mülkiyeti işlemleri, tapu kayıtları, bina tapu, imar harita, kat mülkiyeti kanun, tapu kroki, birim harita, imar hukuku, kat mülkiyeti mevzuatı, tapu mevzuatı, boylam, imar ifraz, kat mülkiyeti nedir, tapu nedir, CBS, imar inşaat, kat mülkiyeti örneği, tapu parsel

  Harita mühendisinin görevleri teknik ve hukuki görevler olarak iki kısımda incelenebilir. Büyük arazilerin ayrıntılı ölçümlerinin yapılması, karayolları yapılacak arazilerin inşaat koşullarına uygunluk açısından ölçülmesi, yeraltı ve madencilik çalışmaları için konum, biçim, derinlik, hacim vb. konularda ayrıntılı bilgi verecek ölçümlerin yapılıp haritalarının çizilmesi, yer kabuğunda meydana gelebilecek ve baraj, tünel, köprü ve binaların yıkılmasına yol açabilecek yatay ve düşey değişmelerin ölçümlerinin yapılması harita mühendislerinin teknik görevlerindendir.
  Şahıslara ait taşınmaz malların sınırları mevcut belgelere göre belirlenemediği zaman harita mühendislerine bilirkişi olarak danışılır. Harita mühendisleri verecekleri bilgilerle teknik yönden gerçeğe uygun sınırın saptanmasına yardımcı olurlar. Bu danışmanlık görevi harita mühendislerinin hukuki görevlerindendir.

  Cbs bilişim sistemleri, imar iskan, kat mülkiyeti yasa, tapu satış harcı, cbs gis, imar iskan kanunu, kat mülkiyeti yasası, tapu sicil, cbs harita, imar iskan müdürlüğü, kat mülkiyeti yasasi, tapu sicil dairesi, cbs kullanım alanları, imar iskan nedir, kat mülkiyeti yeni, tapu sicil harcı, cbs proje, imar iskan yasası, kat mülkiyeti yönetmeliği, tapu sicil kadastro, harita mühendislik firması, harita mühendislik firmaları, harita mühendislik şirketi, harita mühendislik şirketleri, harita mühendislik ofisi, harita mühendislik ofisleri, harita mühendislik bürosu, harita mühendislik büroları, harita mühendisi, harita mühendisleri, harita mühendisliği, harita mühendis, haritacı, kadastrocu

  Taşınmaz mal hukukunu güvence altına alan ülke kadastrosu, şehir imar planları, toprak dağıtımı, ormancılık, yol yapımı, sulama ve kurutma, elektrik ve etüd, coğrafi-jeolojik ve arkeolojik araştırmalar, vb. işler harita mühendislerinin çalışma alanlarıdır.

  Harita Nedir?

  Haritanın temel işlevi, haritası olduğu bölgenin topografyası ya da bu bölge ile mekansal olarak ilişkili diğer konular (bu bölgenin jeolojisi, jeomorfolojisi, iklimi, trafiği, yeraltı kaynakları, değişik bakış açılarından ekonomisi vb.) hakkında bilgi vermektir. Bu haliyle harita, insandan (haritayı üreten- kartograf) insana (harita kullanıcısı) mekansal referanslı bilgi aktaran, genel olarak basılı bir iletişim aracıdır. Harita, Uluslararası Kartografya Birliği tarafından son olarak 1991 yılında tanımlanmıştır.

  Cbs projeleri, imar işlemleri, kat mülkiyeti yönetmelik, tapu sicil kanunu, cbs projesi, imar kanun, kat tapu, tapu sistemi, cbs uygulaması nedir, imar kanunu, kent harita, tapu tahsis, cografi bilgi sistemi, imar kanunu 18, kent imar, tapu tashih, cografi bilgi sistemleri, imar kanunu 18 madde, kent kroki, tapu tevhid, coğrafi bilgi sistem, imar kanunu 3194 sayılı, kent plan, tapu ve kadastro, coğrafi bilgi sistemi, imar kanunu mevzuatı

  Bu tanım, "Harita, belirlenmiş bir kullanım amacı için gerçek doğa (haritası yapılan bölge) ile ilişkili seçilmiş bilgilerin aktarımını yapan bütüncül yapıda görsel, dokunsal ya da sayısal kartografik üründür" biçimindedir. "Dokunsal" kavramı ile, görme özürlüler için üretilmiş ve dolayısıyla haritadan bilgileri ancak parmaklarıyla dokunarak alabilenler için üretilmiş haritalar ifade edilmektedir. Sayısal kavramı ise bilgisayar ortamındaki haritalar için kullanılmaktadır.

  Kartografya

  Yukarıdaki ifadelerde geçen "kartografya" kavramı, "her tür ve her ölçekteki harita planlanması, tasarımlanması, üretilmesi, basılması ve kullanılmasına yönelik teknikler geliştirmeyi ve uygulamasını yapmayı kendisine konu edinmiş bir akademik disiplindir" biçiminde açıklanabilir.

  Kentsel planlama, tapu yasası, coğrafi bilgi sistemleri, imar kanunu nedir, kmo, tapu yeni, coğrafi bilgi sistemleri cbs, imar kanunu otopark, konum, tapu yönetmeliği, coğrafi bilgi sistemleri nedir, imar kanunu yönetmeliği, konut arsa, tapu yönetmelik, çizim, imar kanunu yönetmelik, konut iskan, tashih, çizim harita, imar mevzuat, konut tapu, tashih harcı, deformasyon, imar mevzuatı, konut tapu harcı

  Topografik Harita

  Eğer haritada gösterilen bilgiler ağırlıklı olarak topografik karakterli ise bu tür kartografik ürünler "topografik harita", buna karşın mekansal diğer konularla ilişkili ise "tematik harita" olarak adlandırılmaktadır.
  Topografik haritalar, haritası oldukları bölgelerde bulunan yapay objeler (binalar, köprüler, yollar, akarsu ve durgun su objeleri, bitki örtüsü) ve arazi engebesini kartografik işaretlerle göstererek bilgi veren ürünlerdir. Haritanın ölçeğine bağlı olarak burada anılan objelere ait aktarılan bilginin ayrıntısı değişmektedir. Genel olarak büyük ölçekli bir harita, aynı bölgenin daha küçük ölçekli bir haritasına göre daha fazla bilgi içerir.

  Tashih nedir, dengeleme, imar mevzuatı nedir, koordinat, tematik harita, dönüştürme, imar mevzuati, koordinat dönüştürme, teodolit, dönüşüm, imar nedir, koordinat harita, teodolit nedir, düzeltme, imar planı, koordinat ölçme, tevhid, elektronik nivo, imar planı çeşitleri, kroki, tevhîd, elektronik teodolit, imar planı kanunu, kroki bilgisi

  Tematik Harita

  Tematik haritalar bir topografik altlık üzerinde o bölge ile mekansal referanslı olan her konuda bilgi aktaran kartografik ürünlerdir.

  Haritaları Kimler Üretir?

  Haritaların, ülkenin değişik amaçlı kalkınmasına ve taşınmaz mal hukukunda kullanılmak üzere üretilmesi genellikle devletin temel görevlerinden biridir. Bu nedenle ülkemizde de büyük ölçekli topografik içerikli haritalar devlet eliyle üretilir ya da devlet, ihale yoluyla özel firmaların bunları üretmesini sağlar. Bu bağlamda 1:5000 (1/5000) ölçeğine kadar taşınmaz mal hukukunda hizmet verecek haritalar orijinal yer ölçmeleri ya da fotogrametrik yöntemlerle Başbakanlık'a bağlı "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü" sorumluluğunda üretilir ve güncel tutulur. Buna karşın belediye hizmeti verilen yerleşim merkezlerinde özellikle teknik alt yapı tesislerinin projelendirilmesinde kullanılan haritalar ise yerel yönetimler tarafından, yine özel firmalara ihale yöntemiyle ürettirilir.

  Tevhid harcı, emg, imar planı mevzuatı, kroki plan, tevhid işlemleri, emg harita, imar planı örneği, kroki planı, tip imar yönetmeliği, emg inşaat, imar planı yönetmeliği, LIS, tkgm kat mülkiyeti, emgharita, imar planı yönetmelik, mesafe, topoğraf, emlak arazi, imar plani, mesafe ölçüm, topoğraf nedir, emlak kat mülkiyeti, imar plani nedir, mira

  Buna karşın ülke kalkınmasında diğer mühendislik projelerinin (karayolları, baraj inşaatları, ormancılık, enerji dağıtım hatları, sulama, demiryolları) hayata geçirilmesi için gerekli haritalar, ilgili kurumlar teşkilatlarının sorumluluğunda üretilir. Bu özel amaçlar için üretilen haritalar genellikle sade vatandaşın kullanıma sunulacak nitelikte kartografik ürünler değillerdir.
  Özellikle tarihi süreç bakımından ülke savunması amacıyla üretilmesi zorunlu orta ölçekli topografik haritaların üretimi için gerekli tüm çalışmalar "Harita Genel Komutanlığı" tarafından yürütülmektedir. Harita Genel Komutanlığı askeri bir kurumdur. Burada sözü edilen "tüm çalışmalar" ifadesi ile her tür jeodezik, astronomik, topografik, fotogrametrik, kartografik karakterli haritacılık çalışmaları kastedilmektedir.

  Topoğrafik, emlak tapu, imar planları, mira nedir, topoğrafya, emlak tapu harcı, imar planlari, mücavir alan, topoloji, enlem, imar projeleri, mülkiyet, total statıon, enterpolasyon, imar ruhsat, mülkiyet hakkı, total station, fiziksel jeodezi, imar ruhsatı, mülkiyet haklarının düzenlenmesi, total station gps, fotogrametri, imar yasası, navigasyon, uydu, fotogrametri nedir, imar yönetmeliği

  Tematik haritalar ise, daha çok ülkenin sosyal ve doğasal içerikli konularının analizinde uzmanlara yardımcı olmaktadırlar. Bu bağlamda tematik haritalar daha çok eğitimciler, coğrafyacılar, tarihçiler, istatistikçiler, ziraatçiler, jeolologlar ya da jeoloji mühendisleri tarafından yaygın biçimde kullanılır. Genellikle bu alanlarda çalışan özel ya da kamu kurumlarına, ilgili alanda harita üretiminde deneyimli eğitilmiş kartograf çalıştırmaları önerisi yapılmalıdır.

  İyi Bir Harita Hangi Özelliklerde Olmalıdır?

  İyi bir harita, haritası olduğu bölgedeki topografik objelerin geometrilerini, ölçeğin ve harita projeksiyonunun izin verdiği ölçüde doğru vermesi beklenir. Ayrıca bu objelerle referanslı bilgilerin de haritaya doğru aktarılmış olması gerekir. Örneğin dünya ülkelerinin nüfus yoğunluğunu gösteren bir haritada bu değerin hep aynı zaman için verilmiş olması gerekir.

  Nazım imar planı, uydu haritalar, gayrimenkul, imar yönetmelik, nazım imar planı nedir, uydu kroki, gayrimenkul kanun, inkişaf, nazım planı, uzaktan algılama, gayrimenkul kanunu, inkişaf nedir, nazım planı nedir, uzaktan algılama cbs, gayrimenkul konut, insaat plani, NetCAD, uzaktan algılama nedir, gayrimenkul mevzuatı, insaat planlari, nirengi, uzaktan algilama, gayrimenkul nedir

  Bir haritanın mekan referanslı bilgi vermedeki temel görevini tam yapabilmesi için ayrıca, bilgi bakımından eksiksiz, açık, okunaklı ve güzel olması gerekir. İyi bir haritada bir isim, ölçek (hem 1:M şeklinde oransal ölçek, hem de çizgisel ölçek), çerçeve, hangi yılda, hangi kurum tarafından üretildiği, varsa projeksiyonu, hangi işaret ya da rengin hangi topografik obje ya da bilgiyi gösterdiğini belirten işaretler tablosu mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca küçük ölçekli haritalarda uygun aralıklarda gösterilmiş coğrafi koordinat çizgileri mutlaka bulunmalıdır.

  İnşaat, nivelman, yapı gayrimenkul, gayrimenkul projeleri, inşaat alanı, nivo, yapı imar, gayrimenkul tapu, inşaat gayrimenkul, nivo mira, yapı ruhsat, gayrimenkul yasası, inşaat harita, nivo nedir, yeni imar durumu, geomatik, inşaat kanunu, nivo ölçüm, yeni imar kanunu, GIS, inşaat mevzuatı, nivo teodolit, yeni imar planı, gıs nedir, inşaat nedir, ortofoto, yeni imar yasası

  İletişim Şirketleri (GSM Saha Kiralama ve İzin Hizmetleri)

  Tüm kiralama yapan veya aracı olan firmalar için istenilen standartlarda gerekli hukuki duruma altlık oluşturacak, kadastral, tapu, imar, halihazır durum tespitinin yapılarak tüm verilerin sayısal ve çıktı olarak hazırlanması hizmetlerini vermekteyiz.

  Kiralamaya konu olan yerlerinin aplikasyonu,
  Kadastral durum tespiti,
  Tapu durumu tespiti,
  İmar durumu tespiti,
  Kiralama yapılacak arsanın tüm altyapı ve üst yapı durum tespiti,
  İstenen ve gereken şekilde fotoğraflandırılması,
  Kiralama yapılan yerin Google Earth (uydu) görüntüsü ve 1:25.000’lik paftalarda işlenmesi,
  Tüm bu yapılan çalışmalar sonucunda istenen yerlerin arazide tespiti ve işaretlenmesi,
  Mevcut durumla ilgili rapor hazırlanması,
  Kiralama yapılacak yerin tüm altyapı, üst yapı ve hukuki duruma teşkil edecek verilerin haritalandırılarak rapor yazılması.

  gsm, baz istasyonu, kule, direk, saha kiralama, aplikasyon, aplikasyon firması, aplikasyon şirketi, avea, vodafone, turkcell, site survey, site acquisition report, sar

  Gis harita, inşaat planı, ortofoto gis, yeni iskan, gis nedir, inşaat planları, ortofoto harita, yeni iskan kanunu, gis projeleri, inşaat yönetmeliği, ortofoto nedir, yeni kadastro kanunu, gis projesi, intifa hakkı, ölçek, yeni kat irtifakı, GPS, intifa hakkı nedir, ölçme, yeni tapu kanunu, gps ortofoto, irtifak hakkı, ölçme alanı, yer ölçme, gps ölçüm, irtifak hakkı nedir

  Konum krokisi, durum haritası, ölçü krokisi, tapu bilgileri, komşu parseller, arazi yüzeyi, ulaşım durumu, enerji güzergahı, imar durumu, işaretlemeler, koordinatlar

  GSM 900 MHz ve GSM 1800 MHz bandında hizmet vermekte olan operatörlere yönelik aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktayız:

  Baz istasyonu saha araştırma ve kiralama işleri, site survey raporu ve teknik dosya hazırlanması, güvenlik sertifikası başvuru ve takibi, sistem odası, kule beton, indoor / outdoor, site altyapı işleri, kule / pole montajı, plan, proje, etüt, teknik hesap, fizibilite ve teknik kontrollük hizmetleri, telekomünikasyon alanında mobil ve sabit şebeke operatörlerinin tüm altyapı ve üstyapı sistemlerinin yapımı, gsm sahalarının kurulması, proje yönetimi, saha etüdü, saha hafriyatı, direk, konteyner ve jeneratör temeli, çevre çiti, bts ve rbs montajı, direk ve anten montajı, kablaj, işletmeye alma, gsm kulelerinin inşaat ve montaj işleri, gsm baz istasyonları projelendirme, saha keşif, planlama, montaj survey, los survey, aplikasyon, gsm baz istasyonları inşaat işleri, kule montaj - demontaj ( kafes - monopol ), sistem odası ( konteyner - alüminyum seperasyon ) hizmetleri

  Ölçme kanunu, yersel fotogrametri, gps proje, irtifak hakki, ölçme projeleri, yola terk, gps projesi, iskan, ölçme sistemleri, yola terk nedir, halehazır, iskan alanı, ölçüm, yolaterk, hali hazır, iskan durumu, ölçüm inşaat, yoldan ihdas, hali hazır harita, iskan emlak, ölçüm nedir, yükseklik, hali hazir, iskan gayrimenkul, ölçüm sistemi, zilliyet, hali hazir harita, iskan için, ölçüm sistemleri

  TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu)

  - Yapı ruhsat işlemi sürecindeki mimari projede yer alan aplikasyon belgesinin düzenlenmesi ile, fenni mesuliyet (mesleki teknik uygulama sorumluluğu) hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılmasıdır.

  - TMMOB TUS sorumluluğu yönetmeliği harita ve kadastro mühendisleri odası serbest mühendislik müşavirlik büroları tescil yönetmeliği çerçevesinde tescil işlemleri, (büro/şirket) ile yıllık onayı yapılmış, 3194 sayılı imar kanununun 28. ve 38. maddeleri ile "tip imar yönetmeliği" ve 3030 sayılı yasa kapsamında kalan büyükşehir belediyeleri imar yönetmeliklerin ilgili maddelerinde göre tanımlanan görevleri üstlenecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

  - TUS (teknik uygulama sorumlusu): Ruhsat eki projelerin uygulanmasında harita ve kadastro mühendislik hizmetlerini üreten ve sorumluluğunu alan SHKMMB.

  - Aplikasyon belgesi: Sayısal hale getirilen kadastral parsel üzerine belediyesi tarafından verilen imar durumuna göre vaziyet planının koordinatlandırılarak hazırlanan belgedir. Aplikasyon belgesinin hazırlanmasında HKMO serbest mühendislik müşavirlik büroları tescil yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  - TUS belgesi: HKMO tarafından her bir ruhsat için verilen tescil belgesi.

  - Sözleşme: İşveren ile harita ve kadastro mühendisi arasında imzalanan ve HKMO tarafından onaylanan "tip sözleşme belgesi".

  - TUS sorumluluğu: Mimari proje aşamasında aplikasyon belgesi düzenlenir ve 1/50, 1/100, 1/200 ölçekte çizilir.
  İnşaat ruhsatı alınmasından sonra aplikasyon belgesine göre TUS tarafından bina parsele aplike edilir. Sabit tesislere göre bina köşeleri röperlenir. Belediyesince verilen 0.00 kotu ve subasman kotu halihazır harita kotuna bağlanır.
  Kazı tamamlandıktan sonra proje aksları aplike edilir.
  Temel ve zemin kat döşeme kalıpları ile subasman kotunun yatay ve düşey konumların projeye uygunluğu sağlandıktan sonra beton dökülmesine izin verilir.
  Temel üstü ruhsat için başvuru öncesinde subasman seviyesi kotu ve bina cephelerini içeren röleve krokisi düzenlenir. HKMO mesleki denetim işlemi yaptırılır.

  - TUS sorumluluğu, projenin parsele aplikasyonu ile temelden subasman seviyesine kadar yapının yatay ve düşey konumunun uygunluğu ilgili idarece temel vizesi ruhsatına işlendikten sonra sona erer (iş bitirme belgesi).

  - TUS çatı seviyesini içeriyorsa, her kat seviyesinde beton dökülmeden önce yatay ve düşey konum doğruluğu sağlanır. İnşaatın çatısı kapatıldıktan sonra kat yükseklikleri ve gabarisi (çatı üstü kotu) belirlenerek binanın kesitleri üzerinde cepheleri ile birlikte gösterilir. TUS tarafından belediye ve inşaat sahibine tutanakla teslim edilir.

  2981 sayılı imar kanunu, halihazır, iskan inşaat, pafta, 3030 imar, halihazır harita, iskan işlemleri, parsel, 3030 imar kanunu, halihazır harita nedir, iskan işleri, parsel inşaat, 3030 sayılı kanun, halihazır haritalar, iskan izni, plan, 3194 imar, halihazir, iskan kanunu, plankote, 3194 imar kanunu, halihazir harita, iskan kanunu nedir, poligon, 3194 kanunu, harita, iskan kanunu yönetmeliği, rasat, 3194 madde

  HİZMETLER

  Halihazır Harita Yapımı

  Şeritvari harita
  Plankote
  Topografik ölçümler
  Detay ölçümleri

  Kamulaştırma

  Yol Projeleri

  Profesyonel yol projelendirmeleri
  Kesit, kübaj, brükner hesapları
  Boykesit hesapları
  Kavşak çözümlemeleri
  Otoyol projeleri
  Yol kamulaştırması

  Toplulaştırma

  Arazi toplulaştırması

  İçme Suyu ve Kanalizasyon

  İsale hatları
  Terfi hatları
  Şehir içi şebeke hatları
  Kanalizasyon

  İmar ve Kadastro Uygulamaları

  18. madde uygulaması
  Parselasyon
  İfraz ve tevhid
  Yola terk

  GPS / GIS

  Harita alan, iskan kat irtifakı, reflektör, 3194 sayılı imar kanun, harita alanı, iskan mevzuatı, restitüsyon, 3194 sayılı imar kanunu, harita aletleri, iskan nedir, restorasyon, 3194 sayılı imar mevzuatı, harita büroları, iskan örneği, roprodüksiyon, 3194 sayılı imar yönetmeliği, harita bürosu, iskan projesi, röleve, 3194 sayılı kanun

  harita emg emg harita harita şirketi harita şirketleri harita firması harita firmaları harita bürosu harita büroları harita ofisi harita ofisleri kadastro iskan fotogrametri jeodezi arazi arsa parsel aplikasyon plankote imar imar planı kamulaştırma ifraz ihraz ihdas nazım planı tevhid yolaterk yola terk halihazır halehazır parselasyon röleve rölöve dış cephe ölçüm rolove roleve cephe ölçümü cephe rölöve cephe röleve ölçme ölçme hizmetleri ölçme şirketi ölçüm lihkab likab likap lihkap baz istasyonu baz istasyonu aplikasyon gsm baz istasyonu kiralama hafriyat harfiyat

  Kadastro, bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülklerin yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işidir. Bu amaçla Türkiye'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruludur.

  Nazım planı, varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.

  Harita dairesi, iskan ruhsat, röper, 3194 sayili, harita düzeltme, iskan ruhsatı, röperli, 3194 sayili imar kanunu, harita emlak, iskan sistemi, röprodüksiyon, 3194 yönetmelik, harita firmaları, iskan yapı, röprodüksiyonlar, açı, harita firması, iskan yasası, ruhsat, açısal, harita fiyatları, iskan yönetmeliği, sayısal arazi modelleri, ada, harita işlemleri

  Mücavir alan, belediye sınırlarına komşu olup kentin ilerideki gelişmesi bakımından gerekli görülen ve imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.

  Uygulama imar planı, tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

  Ayırma (ifraz), talep üzerine yapılan bir tapu işlemidir. Tersi birleştirme işlemidir.
  Tapu kütüğünde tek tapu altında bulunan büyük boyutlardaki parsellerin bölünmesi işlemidir. Bu işlem ile büyük bir alanı kapsayan parseller bölünerek küçük parseller haline getirilmekte, dolayısıyla satışı veya paylaşımı kolaylaşmaktadır. Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikle tapu kadastro müdürlüğüne başvurulur. Buradan alınan yazı ile eğer taşınmaz belediye sınırları içerisinde ise ilgili belediye encümenine, değil ise il idare kuruluna başvurulur. Eğer belediye encümeni veya il idare kurulu onay verirse daha sonra tapu sicil müdürlüğüne başvurularak tapuların ayırma işlemi gerçekleştirilir.

  İştira hakkı, sayısal fotogrametri, ada harita, harita işleri, iştira hakkı nedir, sayısallaştırma, ada proje, harita kadastro, jalon, sehır planı, ada projesi, harita kadastro müdürlüğü, jeodezi, sehir plan, alan, harita kadastro nedir, jeodezi fotogrametri, sehir planı, alan arazi, harita kanunu, jeodezi harita, sehir planlama, alan düzeltmesi, harita koordinatlar, jeodezi mühendisi

  Tapu ayırma işlemlerinde belli şartlar vardır. Eğer parsel, ifrazdan sonra söz konusu şartları taşımayacak ise bölünme işlemi onaylanmaz. Mesela tarımsal alanlarda her bir parselin en az 5000 metrekare olması gerekmektedir. Dolayısıyla 10.000 metrekareden daha küçük bir parselin bölünmesi müracaatı onaylanmayacaktır.

  harita

  harita şirketi

  harita firması

  harita bürosu

  harita ofisi

  emg harita

  kadastro

  imar

  tapu

  Şehir planlaması, alan gayrimenkul, harita kroki, jeodezi nedir, sınır, alan inşaat, harita muhendisi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi, sınır düzeltmesi, alan jalon, harita muhendisligi, jeodezi ve fotogrametri mühendisleri, sınır kanunu, alan ölçüm, harita muhendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisligi, sınır nedir, apartman kat mülkiyeti, harita müdürlüğü

  AYIRMA (İFRAZ) HARİTALARI

  Harita mühendisleri sorumluluğunda yaptırılıp Kadastro Müdürlüklerince kontrol edilmesi gereken harita ve planlar aşağıda açıklanmıştır.
  Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddelederi uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.
  İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri uyarınca yapılan ayırma işleminin, parselasyon niteliğinde olan ve olmayan olarak 2 çeşidi vardır:
  a) Parselasyon niteliğinde olan ayırma (ifraz); imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.
  b) Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma (ifraz); kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir.
  Ayırma işleminin kontrolü için işin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili Kadastro Müdürlüğüne talepte bulunur. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
  Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişi düzenlenmez.
  Ayırma işleminin Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum ya da yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.
  Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra :
  a) Kadastro gören yerlerde 3 nüsha
  b) Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
  Kontrolden sonra ayırma işlemi ile ilgili 3 takım dosya (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.
  Tescil aşamasında ve Tapu Sicil Müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları Kadastro Müdürlüğünce verilir.
  Tescilden sonra değişiklik parsellerin fen klasörü ve paftasına işlenir.
  Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak Tapu Sicil Müdürlüğünce tasdik edilir.

  Kadastral, sınır sistemi, aplıkasyon, harita mühendisligi, kadastral harita, şehir plan, aplikasyon, harita mühendisliği, kadastro, şehir planlama, aplikasyon nedir, harita mühendisliği nedir, kadastro bilgisi, şehir planlama nedir, aplikasyon planı, harita navigasyon, kadastro çeşitleri, şehir planları, aplikasyon projesi, harita nedir, kadastro davası, şehir ve planlama, aplikasyonlar, harita ölçme

  YOLA TERK HARİTALARI

  Yola terk haritaları; imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalardır. Yola terk haritalarının yapımında parselasyon niteliği taşıyan ayırma haritalarının yapımındaki kurallar uygulanır.
  Yola terk işleminin kontrolü için Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzel Kişiliği ya da yüklenici (sorumlu) mühendis Kadastro Müdürlüğüne talepte bulunur.
  Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişi düzenlenmez.
  Yola terk işleminin Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum ya da yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.
  Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra:
  a) Kadastro gören yerlerde 3 nüsha,
  b) Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
  Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
  Kontrolden sonra yola terk işlemi ile ilgili 3 takım dosya (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.
  Tescil aşamasında ve Tapu Sicil Müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları Kadastro Müdürlüğünce verilir.
  Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak Tapu Sicil Müdürlüğünce tasdik edilir.

  Kadastro durumu, şufa hakkı, arazi, harita ölçüm, kadastro harcı, şuyu idame mükellefiyeti, arazi arsa, harita parsel, kadastro harita, tahsis, arazi bilgisi, harita plan, kadastro haritası, tahsis dairesi, arazi harita, harita planı, kadastro haritasi, tahsis işlemleri, arazi işleri, harita planları, kadastro işlemleri, tahsis kanunu, arazi kamulaştırma, harita proje, kadastro kanun, tahsis mevzuatı

  YOLDAN İHTAS HARİTALARI

  Yoldan ihdas, imar planı uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır.
  Yoldan ihdas işleminin kontrolü için, Belediye Başkanlığının veya Köy Tüzel Kişiliğince Kadastro Müdürlüğüne Tapu Kanunu'nun 21 inci maddesi geregince yazılı talepte bulunur.
  İstem belgesi düzenlenir. Başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
  Yoldan ihdas işleminin Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum ya da yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.
  Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra :
  Kadastro gören yerlerde 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
  Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
  Kontrolden sonra yoldan ihdas işlemi ile ilgili 3 takım dosya kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.
  Tescil aşamasında ve tapu sicil müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları kadastro müdürlüğünce verilir.
  Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürlüğünce tasdik edilir.

  Arazi kanunu, harita projeleri, kadastro kanunu, tahsis nedir, arazi nedir, harita sirketleri, kadastro kroki, tahsis yönetmeliği, arazi ölçme, harita sistemi, kadastro mevzuatı, taksimat, arazi ölçüm, harita sistemleri, kadastro mühendisi, tapu, arazi planı, harita şirketi, kadastro nedir, tapu arsa, arazi tahsis, harita şirketleri, kadastro ölçüm, tapu bilgisi, arazi tapu, harita tapu kadastro

  SINIRLANDIRMA HARİTALARI

  Sınırlandırma haritası, tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılır.
  Sınırlandırma işleminin kontrolü için işin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili Kadastro Müdürlüğüne talepte bulunur. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
  Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
  Sınırlandırma işleminin Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum ya da yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 3 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.
  Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
  Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
  Kontrolden sonra sınırlandırma işlemi ile ilgili 2 takım dosya kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.
  Sınırlandırma haritasının yüzölçümü kayıt miktarından küçük ve eşit ise ilgilisinin muvafakatı alınmak suretiyle Tapu Sicil Müdürlüğünce gerekli işlem yapılır. İlgilisinin muvafakat etmemesi halinde talep reddedilir.

  Kadastro planı, tapu çeşitleri, arazi yasası, harita topoğraf, kadastro tapu, tapu daire, arsa, harita ve kadastro, kadastro yasası, tapu daires, arsa çeşitleri, harita yeni, kadastro yönetmeliği, tapu dairesi, arsa gayrimenkul, harita yönetmeliği, kamulastirma, tapu dairesi müdürlüğü, arsa harita, harita yönetmelik, kamulaşma, tapu durumu, arsa imar, haritacı

  PARSELASYON HARİTALARI (İMAR PLANLARI)

  Parselasyon haritaları, imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu'nun 18 inci maddesine dayanılarak Belediye veya Valilikler tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.
  Parselasyon haritalarının (imar planı), kontrolü ve tescili için Valilik veya Belediye Başkanlığı ilgili Kadastro Müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.
  Kadastro müdürlüğünce istem belgesi,
  Parselasyon haritaları ve belgeleri Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum ya da yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.
  Kontrolden sonra parselasyon işlemi ile ilgili 3 takım ve cilt halinde kontrol raporu ile birlikte tescil için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.
  Tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak Tapu Sicil Müdürlüğünce tasdik edilir.

  Kamulaştırma, tapu düzeltme, arsa imar durumu, haritacılık, kamulaştırma nedir, tapu harc, arsa inşaat, haritacılık nedir, kamulaştırma planı, tapu harcı, arsa işlemleri, haritaci, kamulaştırma yasası, tapu harcı nedir, arsa kanunu, haritacilik, kamulaştırma yönetmeliği, tapu harci, arsa nedir, hidrografik ölçme, kamulaştırmak, tapu harç

  KAMULAŞTIRMA HARİTALARI

  Kamulaştırma (istimlak), kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarının bedelleri ödenmek şartıyla Devlet veya kamu tüzel kişi mülkiyetlerine geçirilmesi işlemidir.
  Kamulaştırma haritalarının, kontrolü ve tescili için kamu kurum ve kuruluşları ilgili Kadastro Müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.
  Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi düzenlenir. Başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
  Kamulaştırma haritaları ve belgelerinin Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum ya da yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.
  Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir. (Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha).
  Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
  Kontrolden sonra kamulaştırma işlemi ile ilgili 3 takım dosya halinde kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.
  Tescil aşamasında ve Tapu Sicil Müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları Kadastro Müdürlüğünce verilir.
  Tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak Tapu Sicil Müdürlüğünce tasdik edilir.
  492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harç tahsil edilir.

  Arsa parsel, hkmo, kartografya, tapu harita, arsa planı, ıskan, kat irtifak hakkı, tapu ifraz, arsa tahsis, ifraz, kat irtifakı, tapu imar, arsa tapu harcı, ifraz işlemleri, kat irtifakı işlemleri, tapu irtifak, arsa tevhid, ifraz kanunu, kat irtifakı kanun, tapu iskan, bayındırlık ve iskan, ifraz nedir, kat irtifakı kanunu, tapu kadasro, belediye harita, ifraz tevhid, kat irtifakı nedir, tapu kadastro, belediye imar durumu, ifraz yönetmeliği

  KÖY YERLEŞİM HARİTALARI

  Köy yerleşim haritaları, 442 Sayılı Köy Kanununa ek 3367 Sayılı Kanun ve Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği'ne göre yapılan haritalardır.
  Köy yerleşim haritasının kontrolü ve tescili için Valilikçe Kadastro Müdürlüğüne yazılı talepte bulunulur,
  Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi düzenlenir. Başvuru fişi düzenlenmesine gerek yoktur.
  Köy yerleşim haritaları ve belgeleri Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum ya da yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.
  Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir ve üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.
  Tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak Tapu Sicil Müdürlüğünce tasdik edilir.

  Kat irtifakı örneği, tapu kadastro harcı, belediye imar kanunu, ihdas, kat irtifakı yasası, tapu kadastro işlemleri, belediye imar mevzuatı, ihraz, kat irtifakı yönetmeliği, tapu kadastro işleri, belediye imar planı, imar, kat irtifaki, tapu kadastro kanunu, belediye iskan, imar 18, kat mulkiyeti, tapu kadastro nedir, belediye kamulaştırma, imar alanı, kat mulkiyeti kanunu

  Rölöve

  Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve restorasyon projeleri hazırlanabilmesi için binanın iç ve dış mimarisine, özgün dekorasyonuna ve taşıyıcı sistemi ile yapı malzemelerine ait mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımıdır.
  Rölöveler yapıyı ve konstrüksüyonu tam olarak anlatacak şekilde plan, kesit ve görünüşleri kapsamalıdır. Yapıya ait iç ve dış fotoğraflar, çekildikleri yer ve yönleri plan üzerine işaretlenir. Rölövelerde malzeme türleri ve mimari bileşenlerin korunma durumları açıklamalarla belirtilir. Bezemelerle ilgili fotoğraf ve ayrıntılı çizimler dosyada yer alır.
  Binanın daha önce yapılmış rölöveleri, eski fotoğrafları, yöreyle ilgili hava fotoğrafları, haritalar, kent planları, gravürler, yapıyla ilgili vakfiye ve vakfa ait gelir gider kayıt defterleri, onarım keşifleri veya onarım harcamalarının kaydedildiği defterler, gezginlerin notlarında yer alan gözlemler de sağladıkları bilgilerle bazı karmaşık noktaların çözümlenebilmesine olanak sağlarlar. Bozulma süreçlerinin ve malzemelerin incelenmesi sonrasında derlenen bilgilerle yapılacak restorasyonu yönlendirecek temel veriler derlenmiş olur.

  Bu bilgiler ışığında onarım olasılıkları tartışılır ve çabalar binalar mümkün olduğu kadar yıkılmadan ve en az müdahaleyle koruma ilkesine uygun öneri geliştirme üzerinde yoğunlaşır.
  Rölövenin yapılış amacı onun çizim tekniğini, çalışma ölçeğini etkiler. Bir sokak üzerinde yer alan binaların genel görünümünü, plan ve kütle özelliklerini anlatacak bir rölövenin 1/200 ölçekli olması yeterlidir. 1/100 ölçekteki bir rölöve çalışması yeniden kullanım projeleri için uygun olabilir. Restorasyona yönelik rölöveler ise 1/50 ölçekli olur ve 1/20 ve daha büyük ölçekli plan, kesit ve görünüşlerle desteklenir.

  Dış cephe ölçüm, dış cephe ölçümü, cephe ölçüm, cephe ölçümü, mantolama, rölöve, rolöve, rölove, röleve, roleve

  Blog sayfaları: Blogger WordPress
  Sosyal medya: Youtube Facebook LinkedIn Google Google Google Places Delicious Stumbleupon Flickr Reddit FriendFeed
  RSS: Feedburner

  HTML Ana Sayfa Hakkımızda Harita Emlak Referanslar Galeri İletişim Ulaşım Haritası; Earth Harita Mühendisliği Ünlü Haritacılar Bağlantılar Sponsor Bağlantılar Site Haritası Mobil Site

  gerİ

Adres: Basbaros Hayrettin Paşa Mah. Şehitler Cad. No:6/1 D:93 (Beypalas A Blok) Esenyurt - İSTANBUL
Telefon:
0212 854 17 22 Faks: 0212 854 17 23 e-posta: info@emgharita.com